Join the Meeting Place for Moms!
Talk to other moms, share advice, and have fun!

(minimum 6 characters)

1 Bump

Anybody speak Swedish? Can you tell me what this means?

"Jag hjälper dig som har något viktigt att säga, vill skapa opinion och intresse för en fråga eller förändra världen."

Jag kan hjälpa dig att hitta strategier för att dina budskap ska nå fram till media, politiker, partier och allmänheten. Du får råd om hur du på bästa sätt ska agera och kommunicera gentemot din omvärld. Tillsammans kan vi expandera och förbättra ditt handlingsutrymme, och analysera vilka konsekvenser dina olika beslut kan få.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer eller vill ta en fika för att tillsammans diskutera möjligheter att profilera din organisation, lyfta en fråga till dagordningen eller som sagt, förändra världen, i alla fall lite grann!

/Hanna

 
BeachMom81

Asked by BeachMom81 at 5:01 PM on Jan. 9, 2011 in Just for Fun

Level 21 (11,551 Credits)
This question is closed.
Answers (3)
 • I will help thee to have something important to say, want to create opinion and interest to a question or change the world.' I can help you to find strategies to your message shall reach to the media, politicians, political parties and the public. You may advice as to how you can be best act and to communicate against your surroundings. Together, we can expand and improve your room for manoeuvre, and analyse the consequences your various decisions may have.


   

  LilyPondOasis

  Answer by LilyPondOasis at 5:11 PM on Jan. 9, 2011

 • I translated that here at this link :


  http://translation.babylon.com/english/to-swedish/

  LilyPondOasis

  Answer by LilyPondOasis at 5:11 PM on Jan. 9, 2011

 • any body speak yiddish??
  grismelda

  Answer by grismelda at 12:33 AM on Jan. 10, 2011