Join the Meeting Place for Moms!
Talk to other moms, share advice, and have fun!

(minimum 6 characters)

Welcome!

Posted by on Aug. 7, 2010 at 9:08 PM
  • 0 Replies
  • 325 Total Views

Mwen èl swa. Ou ka rele m 'èl. Byenveni nan twou a te Alamen! Mwen espere ou jwi tan ou isit la, e mwen remèsye ou pou sensèman antre. Mwen espere w ap jwenn ke gwoup sa a se yon kote ki an Friendship, rir, ak kaneksyon otantik. Nou pa yon femèl chen " klib oswa yon batay " gwoup - nou se yon pakèt moun sou fanm grandi-manman bourik ki te vini sou entènèt choute tounen, bon Chat, ak vwayaj lavi pataje la.

As you can see, I speak Creole. I'm teaching myself to write it as well, with the help of my grandma and Google translate, LOL I'm brushing up on my Haitian Creole-French to teach my kiddies! What I said was:

I'm Silken Wings. You can call me Wings. Welcome to the Watering Hole! I hope you enjoy your time here, and I sincerely thank you for joining. I hope you'll find that this group is a place of friendship, laughter, and genuine connections. We are not a "bitch" club or a "fight" group--we are a bunch of grown-ass women who come online to kick back, chit chat, and share life's journey.

by on Aug. 7, 2010 at 9:08 PM
Add your quick reply below:
You must be a member to reply to this post.
Replies:
There are no replies to this post.
Join the Meeting Place for Moms!
Talk to other moms, share advice, and have fun!

(minimum 6 characters)