EboGrandM

Points: 205,544

devonsmommy26

Points: 197,786

roses4mary

Points: 195,745

TJSMOM91804

Points: 194,991

wasntMEmommy

Points: 185,021

laurieandnick

Points: 178,218

AngelWendyMama

Points: 167,424

Valentine0214

Points: 166,623

ASantos85

Points: 164,914

comalita

Points: 156,401

MamaMia09201

Points: 150,117

raven2

Points: 141,718

Sekzymexi

Points: 138,650

JPandMommy

Points: 135,747

Memamik

Points: 135,588